Blogs

1. Chip reset cho máy in HP Color laserJet 4700n. Sử dụng cho máy in: HP Color laserJet 4700n Mã chip reset: ALH-Q5952A Mã chip gốc: Q5952A Màu sắc: Y Số trang in giới hạn: 10K Máy in tương thích: HP Color laserJet 4700 HP Color laserJet 4700n ...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5300. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5300 Mã chip reset: ALH-Q7581A Mã chip gốc: Q7581A Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 3800 HP Color laserJet 3800n HP Color...

1. Chip reset cho máy in HP Color laserJet 3000n. Sử dụng cho máy in: HP Color laserJet 3000n Mã chip reset: ALH-Q7563A Mã chip gốc: Q7563A Màu sắc: M Số trang in giới hạn: 3.5K Máy in tương thích: HP Color laserJet 2700 HP Color laserJet 2700n ...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5100. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5100 Mã chip reset: ALH-Q6002A Mã chip gốc: Q6002A Màu sắc: Y Số trang in giới hạn: 2K Máy in tương thích: HP Color laserJet 1600 HP Color laserJet 2600n HP Color...

1. Chip reset cho máy in HP Color LaserJet 3550n. Sử dụng cho máy in: HP Color LaserJet 3550n Mã chip reset: ALH-Q2672A-N Mã chip gốc: Q2672A Màu sắc: Y Số trang in giới hạn: 4K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 3500 HP Color LaserJet 3500n ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet 4350n. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet 4350n Mã chip reset: ALH-Q5942A-N Mã chip gốc: Q5942A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 10K Máy in tương thích: HP LaserJet 4240 HP LaserJet 4240n HP LaserJet...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet M2727. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet M2727 Mã chip reset: ALH-Q7553A-N Mã chip gốc: Q7553A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: HP LaserJet P2015 HP LaserJet P2015d HP ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet 1320tn. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet 1320tn Mã chip reset: ALH-Q5949X-N Mã chip gốc: Q5949X Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: HP LaserJet 3390 HP LaserJet 3392 HP LaserJet ...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-2410. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-2410 Mã chip reset: ALC-2410-M-4K Mã chip gốc: CRG-101/301/701 Màu sắc: M Số trang in giới hạn: 4K Máy in tương thích: Canon LBP-2410 Canon LBP-5200 Canon LBP-EP87...

1. Chip reset cho máy in HP Color LaserJet 3700n. Sử dụng cho máy in: HP Color LaserJet 3700n Mã chip reset: ALH-Q2681A Mã chip gốc: Q2681A Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 3700 HP Color LaserJet 3700n ...

1. Chip reset cho máy in HP Color LaserJet 2820. Sử dụng cho máy in: HP Color LaserJet 2820 Mã chip reset: ALH-Q3963A Mã chip gốc: Q3963A Màu sắc: M Số trang in giới hạn: 4K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 2550L HP Color LaserJet 2550Ln ...

1. Chip reset cho máy in HP Color LaserJet 2550L. Sử dụng cho máy in: HP Color LaserJet 2550L Mã chip reset: ALH-Q3960A Mã chip gốc: Q3960A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 5K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 2550L HP Color LaserJet 2550Ln ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet M4345 MFP Series. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet M4345 MFP Series Mã chip reset: ALH-Q5945A Mã chip gốc: Q5945A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 18K Máy in tương thích: HP LaserJet 4345 HP LaserJet 4345x ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet 4200dtn. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet 4200dtn Mã chip reset: ALH-Q1338A Mã chip gốc: Q1338A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 12K Máy in tương thích: HP LaserJet 4200 HP LaserJet 4200n HP ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet 2430. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet 2430 Mã chip reset: ALH-Q6511X Mã chip gốc: Q6511X Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 12K Máy in tương thích: HP LaserJet 2410 HP LaserJet 2410n HP LaserJet...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet 1320tn. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet 1320tn Mã chip reset: ALH-Q5949X Mã chip gốc: Q5949X Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: HP LaserJet 3390 HP LaserJet 3392 HP LaserJet ...

1. Chip reset cho máy in HPLaserJet M880z. Sử dụng cho máy in: HPLaserJet M880z Mã chip reset: ALH-CF301A-N Mã chip gốc: CF301A Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 3.2K Máy in tương thích: HPLaserJet M880z+ HPLaserJet M880z HPLaserJet M880z+NFC 2....

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet Pro 400 M425dw. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet Pro 400 M425dw Mã chip reset: ALH-CF280L-N Mã chip gốc: CF280L-N Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 10.8K Máy in tương thích: HP LaserJet Pro 400 M401a HP LaserJet Pro 400 M401d ...

1. Chip reset cho máy in HP Color laserJet CM3530TS. Sử dụng cho máy in: HP Color laserJet CM3530TS Mã chip reset: ALH-CE253L-N Mã chip gốc: CE253L-N Màu sắc: M Số trang in giới hạn: 7.9K Máy in tương thích: HP Color laserJet CP3525 HP Color laserJet CP3525N ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet Pro 200 color M276n. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet Pro 200 color M276n Mã chip reset: ALH-CE211L-N Mã chip gốc: CE211L-N Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 2.4K Máy in tương thích: HPLaserJet Pro 200 color M251nw HP LaserJet Pro 200 color M276n ...

ETC